เว็บไซต์ mlm สำเร็จรูป รับเขียนโปรแกรม mlm โปรแกรมขายตรง ทุกแผนธุรกิจกับ webUB.com/mlm

รับเขียนโปรแกรม MLM ขายตรง

admin@webub.com, www.webUB.com

ทดสอบโปรแกรม

http://www.webub.com/mlm/

คุณสมบัติโปรแกรม mlm

Admin (ส่วนกลาง) – สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ – กำหนด bonus ของสินค้าแต่ละรายการได้ – กำหนดเปอร์เซ็น(%) ของ upline ที่จะได้รับในแต่ละชั้น – กำหนดความกว้างที่รองรับสมาชิกในแต่ละชั้นได้ เช่น แผน 1 แตก 3 – กำหนดเปอร์เซ็น(%) bonus ได้สูงสุด 8 ชั้น – กำหนดวันที่ตัดยอด และ วันที่รักษายอดได้ – เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา สมาชิก – เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา สินค้า และ bonus ของรายการนั้น ๆ – ระบบจัดการการสั่งซื้อสินค้าจาก สมาชิก – ระบบตัดสต็อกสินค้า – รายงานผลตอบแทนในเดือนนั้น ๆ และรายงานย้อนหลัง เช่น ( ดูรายงานย้อนหลัง เดือน เมษายน ปี 2007 ) – รายงานการสั่งซื้อสิ้นค้าในเดือนนั้น ๆ และย้อนหลังของทั้งระบบ – แสดงค่าตอบแทนในเดือนนั้น ๆ และเดือนที่ผ่านมา

ตัวแทนจำหน่าย (สาขา) – แสดง ค้นหา สินค้า และ bonus ของรายการนั้น ๆ – ระบบจัดการการสั่งซื้อสินค้าจาก สมาชิก – แสดง ค้นหา สมาชิก – มีระบบให้สมาชิกรักษายอด ในแต่ละเดือน – เพิ่มสมาชิกเข้าไปใน Downline ได้เอง – แสดงจำนวน downline ทั้งหมด – แสดง upline – แสดงค่าตอบแทนในเดือนนั้น ๆ และเดือนที่ผ่านมา – รายงานการสั่งซื้อสิ้นค้าในเดือนนั้น ๆ และย้อนหลังของสาขานั้น ๆ

สมาชิก (ลูกค้า) – คำนวณรายได้ลึกถึง 8 ชั้น – มีระบบให้สมาชิกรักษายอด ในแต่ละเดือน – เพิ่มสมาชิกเข้าไปใน Downline ได้เอง – แสดงจำนวน downline ทั้งหมด – แสดง upline – แสดงค่าตอบแทนในเดือนนั้น ๆ และเดือนที่ผ่านมา – รายงานการสั่งซื้อสิ้นค้าในเดือนนั้น ๆ และย้อนหลังของสมาชิกคนนั้น ๆ

ระบบ mlm สำเร็จรูป เพียง 25,000 บาท/ปี

Advertisements

รับเขียน php asp.net jsp รับเขียนโปรแกรม รับเขียนโปรเจค MySQL SQLServer Oracle Java Windows Azure

รับทำ web site | รับทำเว็บ | รับทำเว็บไซต์ | รับทำเว็ป | รับทำเว็ปไซต์ | รับเขียนโปรแกรม | รับเขียนโปรแกรม vb.net | รับเขียนโปรแกรม vb 2005 | รับเขียนโปรแกรม php mysql | เว็บไซต์ | คอมพิวเตอร์ | บริการรับทำเว็บไซต์ | ทำโปรแกรม | ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล | โปรแกรมฐานข้อมูล | รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | โปรแกรมระบบฐานข้อมูล | รับเขียน jsp | รับเขียน asp.net | รับเขียน php | รับเขียนเว็บ | รับเขียนเว็บไซต์ | รับเขียนเว็ป | จัดทำเวบไซต์ | จัดทำเวบไซท์ | โปรโมทเว็บไซด์ | โปรโมทเว็บไซท์ | ออกแบบเว็บไซต์ | ออกแบบเว็บไซด์ | ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล | ระบบฐานข้อมูล | ทำเว็บ | รับทำเว็บ | บริษัทรับจ้าง | รับออกแบบเว็บไซต์ | รับเขียนเว็ปไซต์ | รับเขียน web site | รับเขียน vb.net | รับเขียน vb 2005 | รับเขียน vb 2008 | windows azure,sql azure,azure sdk,AppFabric  รับเขียน flash action script | รับเขียน flash | รับเขียน asp | รับทำ Flash | รับทำ dreamweaver | รับทำ vb.net | รับทำ vb 2005 | รับทำ vb 2008 | รับทำ php mysq | รับทำ html | รับทำโปรเจ็คนักศึกษา | รับจ้างเขียนโปรแกรม | รับทำเว็บ | บริษัทรับทำเว็บ | รับทำเว็บไซต์ | ออกแบบเว็บ | เว็บดีไซน์ | รับเขียนเว็บไซต์ | จดโดเมน | สร้างเว็บไซต์ | โปรโมตเว็บไซต์ | รับทำโปรแกรม | การตลาด เพิ่มยอดขาย | รับเขียนโปรแกรม | Web design Ecommerce | รับทำเว็บ | รับทำเว็บไซต์ | ทำเวป | จัดทำเว็บไซท์ | จัดทำเว็บไซด์ | จัดทำเวบไซต์ | บริษัททำเว็บ | ออกแบบเว็บไซต์ | โปรโมตเว็บไซด์ | โปรโมตเว็บไซท์ | เขียนโปรแกรม | ออกแบบเว็บไซท์ | ทำเว็บไซด์ | เขียนโปรแกรม | เขียนเว็บ
ด้วยภาษา asp,apsx,.net ทั้งหลาย,php,c,vc,java,visual basic,proc,delphi,vs 2008,vb 2008 ทำแบบ stand alone,client-server กับฐานข้อมูล ms access,mysql,oracle,db2,ms sql server

– ระบบ MLM (multi level members)
– ระบบจัดการคาร์แคร์
– ระบบจัดการสนามยิงปืน
– ระบบจัดการการเช่ารถ
– ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา จากผู้ใช้น้ำ
– ระบบจัดการคลีนิก
– ระบบอนุม้ติการร้องขอจากผู้ใช้ (UA System)
– ระบบจัดเก็บ ออกเอกสารราชการทุกประเภท
– ระบบจัดการการอบรม สัมนา
– ระบบจองสถานที่ อาคาร
– ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโรคจากอาการ
– ระบบจองตั๋วหนังออนไลน์
– ระบบจองคิวร้านเสริมสวย
– ระบบบริการงานผลิตสื่อวีดีทัศน์และภาพนิ่ง
– ระบบบริหารจัดการลูกค้า ADSL
– ระบบสารสนเทศนวดแผนไทยออนไลน์
– ระบบประเมินการเรียนการสอน
– เว็บไซต์ให้บริการเติมเงินเกมส์ออนไลน์
– ระบบจัดการโรงเรียนสอนภาษา
– ระบบจัดการโรงสีข้าว (ASP.Net)
– ระบบขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)
– ระบบจองห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Booking Room System)
– ระบบข้อสอบออนไลน์ (E-Testing System)
– ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
– ระบบสั่งซื้อ-ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต (E-Commerc)
– ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Learning)
– ระบบการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form System)
– เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล กรมป่าไม้ การประปา
– ระบบบริหารจัดการบริษัท ผ่านอินเตอร์เน็ต
– ระบบบริหารจัดการโปรเจกต์
– ระบบเว็บบอร์ด
– ระบบสำหรับธุรกิจ MLM
– ระบบการลาออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Leave System)
– ระบบจัดการบุคลลากร
– ระบบบริหารจัดการ apartment
– ระบบจองบังกะโล
– ระบบแบบสอบถาม ผ่านอินเตอร์เน็ต
– ระบบลงประกาศ ซื้อ-ขาย-ให้เช่า บ้าน,ที่ดิน
– เว็บไซต์สำหรับบริษัททัวร์
– เว็บไซต์สำหรับโรงแรม,รีสอร์ท,รถเช่า
– เว็บไซต์สำหรับลงไฟล์วีดีโอ (youtube)
– ระบบบริหารจัดการสื่อวีดีโอ
– ระบบบริหารจัดการร้านหนังสือ
– เว็บไซต์กรอกใบสมัครงาน
– เว็บไซต์สำหรับเปิด Blog
– ระบบอนมัติการถ่ายเอกสาร
– ระบบบริการห้องแนะแนว
– ระบบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนนอก
– ระบบจัดการเอกสาร(E-Document System)
– ระบบจัดการครุภัณฑ์(E-Durable System)
– ระบบเว็บศิษย์เก่า (Alumni)
– โปรแกรมระบบงาน MLM ,
– ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ,
– โปรแกรมระบบร้านอาหาร,
– โปรแกรมควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ,
– โปรแกรมระบบยืม-คืนห้องสมุด,
– ร้าน VCD-Video ขาย-เช่า
– ระบบทะเบียนวัดผลโรงเรียนมัธยมศึกษา,
– โปรแกรมพยากรณ์ทางการตลาด (Forecast Method) ,
– ระบบบริหารงานบุคคล,ระบบบริหารเงินเดือน
– ระบบบริหารศูนย์ฝึกอบรม
– ระบบบริหารข้อมูลงานกิจกรรม
– ระบบบริหารซื้อ-ขายลูกหนี้-เจ้าหนี้
– โปรแกรมบัญชีรับ-จ่ายอพาร์ทเม้นท์/คอนโด/หอพัก/ห้องเช่า เป็นต้น
– โปรแกรมสำหรับ ร้านค้าหรือโรงงานหรือบริษัท ที่ต้องการใช้โปรแกรมให้เหมาะกับธุรกิจของตัวเอง ราคาตามแต่ละระบบ
เสร็จเร็ว ตรงเวลา ใช้งานได้ ไม่มีปัญหา (ราคากันเอง-ไม่ผ่านบริษัท)
ขั้นตอนการรับงาน
1.ท่านเสนอระบบงานที่ท่านต้องการมาอย่างคร่าวๆ พร้อมเบอร์โทรกลับหรืออีเมล์
2.เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม. ถ้า online อยู่จะติดต่อกลับทันที
3.ทางเราจะตีราคาค่าพัฒนา software ให้อีกครั้งพร้อมกำหนดขอบเขตการทำงานของโปรแกรมและเงื่อนไขการส่งมอบงาน พร้อมตัวอย่างระบบงานคร่าวๆ
4.หลังจากตกลงกันได้ เราจะเริ่มพัฒนาระบบงานที่ท่านต้องการ โดยจะส่ง progressive ทุกๆ สัปดาห์ในส่วน Application ในส่วนของ Web Page จะขึ้นเวปให้ท่านดูและตรวจสอบ
+++++++++++++++++++++
โปรแกรมที่ทางเราเขียนให้ท่านทุกระบบงาน ไม่ใช่มือสมัครเล่น แต่เป็น programmer ที่เขียนโปรแกรมให้กับบริษัทต่างๆ ซึ่งใช้งานได้จริง
+++++++++++++++++++++
########## หากโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้จริง ไม่ต้องจ่ายเงิน ##########
ท่านใดสนใจกรุณาส่งระบบงานที่ท่านต้องการมาได้ที่
Email & MSN: admin@siamwebcity.com
Skype: SiamWebCity.com
โทร 089-179-0714 นัท
Website: http://www.siamwebcity.com       http://www.webUB.com
Blog: http://siamwebcity.blogspot.com https://siamwebcity.wordpress.com

รับโพสเว็บ รับจ้างโพสเว็บบอร์ด รับโพสเว็บไซด์ webboard Seeding รับจ้างโพสต์ โปรโมทเว็บไซต์ webUB.com

 

Webboard Marketing  โพสเว็บบอร์ดทำการตลาด เป็นวิธี Promote สินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปอย่างแพร่หลายมากที่สุดเช่นกัน  โดยโพสตามเว็บบอร์ด ซื้อ-ขาย ที่ดังๆในไทยซึ่งมีประมาณ 50 – 100 เว็บบอร์ด และแนบท้ายติดเกาะสถานการณ์ประเด่นข่าวดังๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นที่จับตามองของนักการตลาด และอัพเดททุกวันเพื่อให้โฆษณาของท่านขึ้นไปอยู่ลำดับต้นๆ สถิติข้อมูลก็จะเพิ่มมากขึ้นและอยู่ที่ลำดับต้นๆในการค้นหาโดยทีมงานจะวิเคราะห์ KeyWord ตามสถิติการค้นหา”คำหลัก”ที่มากที่สุดในหมวดหมู่สินค้า และธุรกิจของท่านและแทรก KeyWord ลงในหัวข้อโฆษณา และเมื่อเหล่าบรรดา search Engine ค้นหาก็จะจับ Keyword ได้และอยู่ที่หน้า 1 GOOGLE, YAHOO , MSN และบรรดา search Engine ต่างๆของไทยที่บริการค้นหาคำหลักและมีโอกาสสูงที่จะคลิ๊กหรือลิงค์เข้ามาเพื่อดูข้อความที่ท่านโฆษณา ซึ่งการใช้หลักการนี้จะเป็นการโฆษณาที่ตรงจุดและได้ผลดีมากเช่นเดียวกับการทำ GOOGLE ADWORDS และราคายังต่างกันมากถึง 90 %

      ราคาต่อหน่วย (บาท)    
จำนวน (กระทู้) โพสต์อย่างดียว Seeding 3 ครั้ง Seeding 5 ครั้ง Seeding 10 ครั้ง Seeding Unlimit
0 – 1,000 10.00 20.00 25.00 30.00 Call
1,001-2,000 9.50 19.50 24.00 29.00 Call
2,001-5,000 9.00 19.00 23.50 28.00 Call
5,001-10,000 8.00 18.00 23.00 27.50 Call
10,001 เป็นต้นไป 7.50 17.50 22.00 27.00 Call

สั่งซื้อบริการ

หมายเหตุ

 • Seeding คือ การแสดงความคิดเห็นสนับสนุนกระทู้นั้น ๆ ในเชิงบวก
 • การ Seeding เราจะไม่ได้ post ภายในวันเดียว แต่ละหน่วงเวลาอย่างน้อย 1 วันแล้วค่อยมา post เพื่อเพิ่มความเนียนในการ seeding ^^
 • หากโพสต์ 1,000 กระทู้ และ Seeding 3 ครั้ง (จะทำให้มี Seeding จำนวน 3,000 ความคิดเห็น)

ตัวอย่างการคำนวณราคา

 • อยากใช้บริการตั้งกระทู้ 1,500 หัวข้อ และ Seeding จำนวน 3 ครั้ง
 • ราคา ที่ต้องชำระ 1,500 x 19.50 = 29,250 บาท

วิธีการดำเนินการ 

 1. ลูกค้าได้โอนเงิน แล้วเราได้ตรวจสอบว่าจะได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
 2. ลูกค้าส่ง หัวข้อ, รายละเอียด, รูปภาพ ที่ต้องการตั้งกระทู้ (Post) แล้วเราจะไปตั้งกระทู้ตามเว็บไซต์
  (การตั้งกระทู้ หากลูกค้าใช้บริการ 1,500 กระทู้ เราจะเสนอให้ตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ประมาณ 50-100 กระทู้ต่อวัน เพื่อไม่ทำให้เกิด Spam ในเว็บไซต์ที่ได้ถูกตั้งกระทู้)
 3. เมื่อเราทำการตั้งกระทู้แล้วจะมีการส่งรายงานให้ลูกค้าตรวจสอบทุกวัน

เว็บไซต์ที่เราตั้งกระทู้

 • เว็บไซต์ที่ลูกค้าแจ้งไว้
 • หรือหากลูกค้าไม่ได้เตรียมเว็บไซต์เราจะสุ่มหาเว็บไซต์ที่มีคนเข้าชมอย่างน้อย 5,000 คน/วัน เช่น dealfish tarad pantipmarket ฯลฯ 

ตัวอย่างหัวข้อ, รายละเอียด, รูปภาพ

รับเขียนโปรแกรม รับเขียนเว็บ รับทำเว็บ

หัวข้อ: รับเขียน php asp asp.net jsp Oracle SQLServer SQL SERVER vb ด้วยกึ๊นกับ webUB.com

รายละเอียด: รับเขียน php asp asp.net jsp  Oracle SQLServer SQL SERVER vb VB.NET visual basic xml  css xhtml ajax BPEL c# crm CRYTRAL REPORT c sharp database erp Java mrp mysqlทำเว็บไซต์ บริษัท รับทำเว็บไซต์ บริษัทออกแบบเว็บไซต์ ระบบ mlm รับทำเว็บ รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ครบวงจร รับทำโปรเจค รับทำโปรเจคจบ นักศึกษา รับสร้างเว็บไซต์ รับสอนสร้างเว็บไซต์ รับเขียนเว็บ รับเขียนเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม รับเขียนโปรแกรม JAVA สร้างเว็บไซต์ ออกแบบ database เขียน mysql เขียน php เขียนระบบ เขียนเว็บ เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจ็คนักศึกษา โปรเจคนักศึกษา  database data mining, data warehouse, flash photoshop

 

เราเขียนโปรแกรมด้วย กึ๊น 
งานด่วน งานเร่ง เสร็จตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน
ท่านใดสนใจกรุณาส่งระบบงานที่ท่านต้องการมาได้ที่

Website: http://www.siamwebcity.com http://www.webUB.com

 

รับเขียน asp.net vb VB.NET visual basic c# xml php asp BPELcrm CRYTRAL REPORT c sharp database erp Java mrp mysql Oracle SQLServer SQL SERVER

รับเขียน php asp.net vb VB.NET visual basic  c# xml  asp  BPELcrm CRYTRAL REPORT c sharp database erp Java mrp mysql Oracle SQLServer SQL SERVER ทำเว็บไซต์ บริษัท รับทำเว็บไซต์ บริษัทออกแบบเว็บไซต์ ระบบ mlm รับทำเว็บ รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ครบวงจร รับทำโปรเจค รับทำโปรเจคจบนักศึกษา รับสร้างเว็บไซต์ รับสอนสร้างเว็บไซต์ รับเขียนเว็บ รับเขียนเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม รับเขียนโปรแกรม JAVA สร้างเว็บไซต์ ออกแบบ database เขียน mysql เขียน php เขียนระบบ เขียนเว็บ เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจ็คนักศึกษา โปรเจคนักศึกษา  database data mining, data warehouse, flash photoshop

เราเขียนโปรแกรมด้วย กึ๊น 🙂
เสร็จตรงเวลา

ท่านใดสนใจกรุณาส่งระบบงานที่ท่านต้องการมาได้ที่
Email & MSN: admin@siamwebcity.com
Skype: SiamWebCity.com
โทร 089-179-0714 นัท
Website: http://www.siamwebcity.com http://www.webUB.com http://www.Pyayam.com http://www.Sookna.com http://www.9go.in
Blog: http://siamwebcity.blogspot.com https://siamwebcity.wordpress.com

เขียนใน รับเขียนเว็บไซต์. ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

รับเขียน php ASP.net c# vb.net Java JSP Oracle MySQL SQLServer Access excel j2me j2ee เว็บไซต์ web service xml bpel crm erp mlm โปรเจค โปรแกรมนักศึกษา บริษัท งานด่วน งานเร่ง ทุกชนิด

งานด่วน งานเร่ง I Can DO
+ บริการของเรา
รับเขียน php asp asp.net BPEL c# crm CRYTRAL REPORT c sharp database erp Java mrp mysql Oracle php SQLServer SQL SERVER vb VB.NET visual basic xml ทำเว็บไซต์ บริษัท รับทำเว็บไซต์ บริษัทออกแบบเว็บไซต์ ระบบ mlm รับทำเว็บ รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ครบวงจร รับทำโปรเจค รับทำโปรเจคจบนักศึกษา รับสร้างเว็บไซต์ รับสอนสร้างเว็บไซต์ รับเขียนเว็บ รับเขียนเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม รับเขียนโปรแกรม JAVA สร้างเว็บไซต์ ออกแบบ database เขียน mysql เขียน php เขียนระบบ เขียนเว็บ เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจ็คนักศึกษา โปรเจคนักศึกษา  database data mining, data warehouse, flash photoshop
เราเขียนโปรแกรมด้วย กึ๊น 🙂
เสร็จตรงเวลา
ท่านใดสนใจกรุณาส่งระบบงานที่ท่านต้องการมาได้ที่
Email & MSN: admin@siamwebcity.com
Skype: SiamWebCity.com
โทร 089-179-0714 นัท
Website: http://www.siamwebcity.com http://www.webUB.com http://www.Pyayam.comhttp://www.Sookna.com http://www.9go.in
Blog: http://siamwebcity.blogspot.com https://siamwebcity.wordpress.com

รับจ้างทำเว็บไซต์ รับบจัดทำเว็บไซด์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ออกแบบเว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ

SiamWebCity.com Soft โปรโมทเว็บไซต์ (Seo Google) รับจัดทำเว็บไซด์ (Web Design) เว็บไซต์สำเร็จรูป ออกแบบเว็บไซต์  อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) การตลาด (Internet Marketing)
เหตุใดท่านจึงต้องให้ความสำคัญใส่ใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างพิถีพิถัน?
จากการขยายตัวของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้ทุกทุกวันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต กว่าหลายล้านคน จากทั่วโลกใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการค้นหาสินค้าและบริการที่ตนพอใจจากทั่วทุกมุมโลก และคงไม่มีเวลาใดที่จะเหมาะสมไปกว่านี้
เริ่มต้นสร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นหนึ่งในทางเลือกของพวกเขาเหล่านั้น ด้วยการวางแผนอย่างชาญฉลาด บวกกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของเรา
เพราะเราคือมืออาชีพ ด้านเว็บไซต์และมัลติมีเดีย
ทาง SiamWebCity.com ขอเสนอบริการด้าน  การออกแบบเละพัฒนาเว็บไซต์,  พัฒนาโปรแกรมบนเว็บบราวเซอร์ (เว็บแอพพลิเคชั่น), อีคอมเมิร์ส, การออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ เว็บแอพพลิเคชั่น และ ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์    เพราะเราไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์แบบทั่วไป แต่เราคือมืออาชีพในการพัฒนาเว็บไซต์ และงานดีไซต์
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูล รายละเอียดเว็บไซต์
2. จัดทำเวบไซต์ภายในเวลา 15-30 วัน หรือแล้วแต่ความยากง่ายของงาน
3. ส่งงานเพื่อให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อย
4. ปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะได้งานตามที่ท่านต้องการ
5. ส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
การบริการของเรา
SiamWebCity.com คือผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการเช่า Hosting จดโดเมน บริการออกแบบเว็บไซต์ บริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปในรูปแบบที่แตกต่างจากผู้อื่นทั้งในด้านการออกแบบและระบบของเว็บไซต์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมืออาชีพ เรามีทีมงานโปรแกรมเมอร์ และดีไซน์ ระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีบริการโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดหน้า 1 google ด้วยการทำ SEO ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีคนเข้ามากข้นจากการค้นเจอใน google ที่เป็นเว็บไซต์ที่คนใช้ในการค้นหาข้อมูลมากที่สุด และจะช่วยให้ได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
วิสัยทัศของเรา “ความพึงพอใจของลูกค้าคืองานบริการของเรา ลูกค้าทุกคนมีสิทที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด และเราคือทางเลือกหนึ่งของลูกค้า”

SiamWebCity.com Soft โปรโมทเว็บไซต์ (Seo Google) รับจัดทำเว็บไซด์ (Web Design) เว็บไซต์สำเร็จรูป ออกแบบเว็บไซต์  อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) การตลาด (Internet Marketing)
เหตุใดท่านจึงต้องให้ความสำคัญใส่ใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างพิถีพิถัน?
จากการขยายตัวของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้ทุกทุกวันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต กว่าหลายล้านคน จากทั่วโลกใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการค้นหาสินค้าและบริการที่ตนพอใจจากทั่วทุกมุมโลก และคงไม่มีเวลาใดที่จะเหมาะสมไปกว่านี้      เริ่มต้นสร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นหนึ่งในทางเลือกของพวกเขาเหล่านั้น ด้วยการวางแผนอย่างชาญฉลาด บวกกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของเรา เพราะเราคือมืออาชีพ ด้านเว็บไซต์และมัลติมีเดีย
ทาง SiamWebCity.com ขอเสนอบริการด้าน  การออกแบบเละพัฒนาเว็บไซต์,  พัฒนาโปรแกรมบนเว็บบราวเซอร์ (เว็บแอพพลิเคชั่น), อีคอมเมิร์ส, การออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ เว็บแอพพลิเคชั่น และ ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์    เพราะเราไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์แบบทั่วไป แต่เราคือมืออาชีพในการพัฒนาเว็บไซต์ และงานดีไซต์                            ขั้นตอนการดำเนินงาน                 1. รวบรวมข้อมูล รายละเอียดเว็บไซต์                 2. จัดทำเวบไซต์ภายในเวลา 15-30 วัน หรือแล้วแต่ความยากง่ายของงาน                 3. ส่งงานเพื่อให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อย                 4. ปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะได้งานตามที่ท่านต้องการ                 5. ส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
การบริการของเรา
SiamWebCity.com คือผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการเช่า Hosting จดโดเมน บริการออกแบบเว็บไซต์ บริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปในรูปแบบที่แตกต่างจากผู้อื่นทั้งในด้านการออกแบบและระบบของเว็บไซต์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมืออาชีพ เรามีทีมงานโปรแกรมเมอร์ และดีไซน์ ระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีบริการโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดหน้า 1 google ด้วยการทำ SEO ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีคนเข้ามากข้นจากการค้นเจอใน google ที่เป็นเว็บไซต์ที่คนใช้ในการค้นหาข้อมูลมากที่สุด และจะช่วยให้ได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
วิสัยทัศของเรา “ความพึงพอใจของลูกค้าคืองานบริการของเรา ลูกค้าทุกคนมีสิทที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด และเราคือทางเลือกหนึ่งของลูกค้า”

รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ จัดทำเว็บไซต์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ระบบฐานข้อมูล
ระบบบริหารจัดการงานสินค้าคงคลัง
ระบบบริหารจัดการงานบุคลากร
ระบบบริหารจัดการงานของโรงพยาบาล
ระบบบริหารจัดการงานซื้อชาย
ระบบงานขายสินค้าร้านแบบมินิมาร์ท
ระบบร้านเช่าสินค้า เช่น VDO,CD
ระบบบริหารจัดการงานอพาร์ทเม้นต์
ระบบบริหารงานธุรกิจสินเชื่อ
ระบบบริหารจัดการงานสหกรณ์ร้านค้า
ระบบบริหารงานห้องสมุด
ระบบบริหารโชว์รูมรถยนต์
ระบบประมวลผลแบบประเมินการสอน
ระบบบริหารจัดการงานโรงแรม,รีสอร์ท
ระบบบริหารจัดการงานโรงเรียนกวดวิชา
ระบบบริหารจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์
Web package Web application
ระบบร้านขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต
ระบบงานประมูลบนอินเตอร์เน็ต
ระบบงานแชร์ไฟล์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบจัดการสอนออนไลน์ (E-learnning)
ระบบบริหารจัดการงานเอกสาร (E-Document)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเรียกให้สั้นลงว่า การเขียนโปรแกรม เป็นขั้นตอนการเขียน ทดสอบ และดูแลซอร์สโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์สโค้ดนั้นจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมต้องการความรู้ในหลายด้านด้วยกัน เกี่ยวกับโปรแกรมที่ต้องการจะเขียน และอัลกอริทึมที่จะใช้ ซึ่งในวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น การเขียนโปรแกรมถือเป็นเพียงขั้นหนึ่งในวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์
ภาษาโปรแกรม
ภาษาโปรแกรมแต่ละภาษาจะมีลักษณะหรือรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกัน การเลือกภาษาโปรแกรมหรือภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาเขียนโปรแกรมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่นนโยบายของบริษัท, ความเหมาะสมของโปรแกรมกับลักษณะงานที่จะถูกนำไปใช้
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
การเขียนโปรแกรม หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้พัฒนาหรือผู้เขียนโปรแกรมหรือบริษัทซอฟต์แวร์ ที่เป็นเจ้าของซอร์สโค้ดของโปรแกรมนั้นๆ โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ลิขสิทธ์

รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ จัดทำเว็บไซต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ระบบฐานข้อมูล    ระบบบริหารจัดการงานสินค้าคงคลัง ระบบบริหารจัดการงานบุคลากร ระบบบริหารจัดการงานของโรงพยาบาล ระบบบริหารจัดการงานซื้อชาย ระบบงานขายสินค้าร้านแบบมินิมาร์ท ระบบร้านเช่าสินค้า เช่น VDO,CD ระบบบริหารจัดการงานอพาร์ทเม้นต์ ระบบบริหารงานธุรกิจสินเชื่อ ระบบบริหารจัดการงานสหกรณ์ร้านค้า ระบบบริหารงานห้องสมุด ระบบบริหารโชว์รูมรถยนต์ ระบบประมวลผลแบบประเมินการสอน ระบบบริหารจัดการงานโรงแรม,รีสอร์ท ระบบบริหารจัดการงานโรงเรียนกวดวิชา ระบบบริหารจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์   Web package Web application    ระบบร้านขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต ระบบงานประมูลบนอินเตอร์เน็ต ระบบงานแชร์ไฟล์ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบจัดการสอนออนไลน์ (E-learnning) ระบบบริหารจัดการงานเอกสาร (E-Document)

ขั้นตอนและกระบวนการของเรา

software specification
สอบถามความต้องการต่างๆที่คุณต้องการมีในซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของคุณ เช่น สินค้า, บุคลากร, ข้อมูลลูกค้า
Software Design and Implementation
ทำการออกแบบและจัดทำซอฟต์แวร์มตามความต้องการของคุณ (specification)
software validation
ทำการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นได้ตรงกับความต้องการของคุณ
software evolution
เมื่อซอฟต์แวร์ใช้งานได้ระยะหนึ่งแล้ว คุณอาจมีความต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงความต้องการบางอย่าง ดังนั้นเราจะมีการเตรียมการเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนและกระบวนการของเรา
software specification  สอบถามความต้องการต่างๆที่คุณต้องการมีในซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของคุณเช่น สินค้า, บุคลากร, ข้อมูลลูกค้า Software Design and Implementation  ทำการออกแบบและจัดทำซอฟต์แวร์มตามความต้องการของคุณ (specification) software validation  ทำการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นได้ตรงกับความต้องการของคุณ software evolution  เมื่อซอฟต์แวร์ใช้งานได้ระยะหนึ่งแล้ว คุณอาจมีความต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงความต้องการบางอย่าง ดังนั้นเราจะมีการเตรียมการเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น